Het kost menige kunstenaar veel tijd en moeite om zich de bekwaamheden te verwerven die men voor aangeboren houdt - Otto Weiss